โทรศัพท์ / LINE: @thsolution
02 066 1996 / 093 636 6662
เมนูหลัก

การจัดส่งสินค้า Delivery Information

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
  1. บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด จะจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
  3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง Email

ช่องทางการจัดส่งสินค้า
 บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด บริการจัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ด้วยบริษัทจัดส่งสินค้า เคอรี่เอ็กซ์เพรส หรือไปรษณีย์ EMS / ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
   - ระยะเวลาการจัดส่ง 1-2 วันทำการ (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
   - ระยะเวลาการจัดส่ง 2-3 วันทำการ (ต่างจังหวัด)
   * กรณีสินค้าหมดสต๊อก อาจส่งของถึงลูกค้าล่าช้าประมาณ 1-2 สัปดาห์

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  2. เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัทจัดส่งสินค้า จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  3. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

We Have Recommendations for You

จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]