บจก. ทีเอชโซลูชั่น / TH Solution Co.,Ltd.

จันทร์ - ศุกร์ : 9:00 น. to 17:00 น.

  • บจก. ทีเอชโซลูชั่น

    กรุงเทพมหานคร 10230

  • โทรศัพท์

    (+66) 02 066 1996

  • อีเมล์

    [email protected]

Energy Management System

Energy Management System

ออกแบบติดตั้งระบบการจัดการพลังงาน และจำหน่าย
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพลังงงาน

Awesome Image

Data Acquisition (DAQ)

จำหน่ายอุปกรณ์ Input/Output Module แบบต่างๆ
Modbus RTU/TCP, RS485, Wi-Fi DAQ, Converter..

Awesome Image

Control Station Equipment

จำหน่ายอุปกรณ์ประกอบตู้คอนโทรล อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์สำหรับติดตู้ควบคุม สวิทช์บอร์ดไฟฟ้า เบรคเกอร์

Awesome Image

Measuring Instrument

จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบ ด้านงานอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Awesome Image

Industrial Sounder Beacons

จำหน่ายอุปกรณ์ สัญญาณไฟและเสียงเตือนแบบต่างๆ
ที่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม

Awesome Image

Web Application Development

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ระบบ E-Commerce, Booking, Stock สินค้า เป็นต้น